System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń

System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń pozwala na zaprojektowanie dostępu do poszczególnych obszarów w postaci drzewiastej struktury. Moduł pozwala również na kontrolę przepustowości danego obiektu za pomocą określania maksymalnej ilości osób przebywającej w danym obszarze. Dla każdego elementu system pozwala zdefiniować wiele punktów wejściowo – wyjściowych (kołowroty, bramki) oraz określić politykę wstępu (kontrola biletu na wejściu i wyjściu lub tylko na wejściu, itp.). Ma możliwość definiowania również mobilnych punktów kontroli jako wejściowych lub wyjściowych oraz przypisanych do konkretnej strefy dostępu. Można też na bieżąco prezentować stopień zapełnienia obiektu.

System pozwala kontrolować dostęp do obiektów, wydzielonych stref lub pomieszczeń dla różnych osób (zwiedzający, VIP, montażysta, pracownik, itp.) za pomocą różnych dokumentów wejściowych. Oprócz współpracy z różnego rodzajami dokumentami wejściowymi system współpracuje także z kartami (służbowymi, honorowymi, dla prasy, okresowymi). Największą różnicą pomiędzy kartami a innymi dokumentami wstępu jest dowolność definiowania zakresów wstępu na wyznaczony teren. Dokumenty te posiadają w zależności od typu możliwość wstępu na wszystkie wydarzenia bądź strefy, można też określić ramy czasowe dostępu.

System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń składa się z:
kołowrotów niskich wraz z zamontowanymi w ich obudowie sprawdzarkami biletowymi,
bramek uchylnych dla obsługi technicznej i osób niepełnosprawnych,
sprawdzarek do kontroli biletów SPORTDATA, obsługujących różne formy biletów: papierowych i plastikowych z kodem kreskowym 1D i 2D, papierowych i plastikowych z chipem elektronicznym (MIFARE), biletów wygene- rowanych za pomocą nowych form dystrybucji: print@home. Sprawdzarki weryfikują poprawność biletu, rozpo- znają bilety zniżkowe oraz sterują kołowrotem lub bramką i odbierają sygnał zwrotny z kołowrota lub bramki umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia klienta. Wyposażone są w kolorowy piktogram, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2×16 znaków
czytników kontroli dostępu – odczytujących karty z chipem RFID w standardzie MIFARE i sterujących bramką lub ryglem drzwiowym,
terminali mobilnych do kontroli biletów – pełniących funkcję przenośnych punktów kontrolnych w rękach ochrony lub stewardów. Terminale wyposażone są w czytnik kodów kreskowych 1D i 2D oraz chipów RFID,
sterowników grupowych z oprogramowaniem do kontroli biletów,
serwera kontroli biletów.

System kontroli biletów może być również zintegrowany z systemem wideonadzoru.
System wideonadzoru za pomocą kamer umieszczonych nad kołowrotami lub bramkami wejściowymi na bieżąco rejestruje proces wejścia osób na obiekt.
System kontroli biletów jest sprzężony z nadzorem wideo w taki sposób, że w archiwum wideo do zapisanego wizerunku osoby wchodzącej przypisany jest elektroniczny numer biletu, aby umożliwić identyfikację osoby wcho- dzącej, oraz ułatwić rozpatrywanie reklamacji (stopklatka z możliwością przewijana sekwencji do przodu i do tyłu). System musi umożliwiać wyszukanie zdarzenia z wejścia danej osoby na obiekt po numerze biletu w czasie nie dłuższym niż 1,5 sekundy