Moduł sprzedaży biletów

Moduł sprzedaży biletów jest stworzony w formie aplikacji internetowej umożliwiającej kupno biletów wstępu w kasach na obiekcie lub za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych punktach sprzedaży poza obiektem lub samoobsługowym sklepie www). System sprzedaży opiera się na architekturze Klient – Serwer.

System pracuje w oparciu o jedną bazę danych i gwarantuje sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego. System dostarczany jest wraz z licencją wielostanowiskową pozwalającą na sprzedaż biletów przez dowolną ilość punktów sprzedaży, dotyczy to zarówno kas na terenie obiektu, jak też rozproszonych punktów sprzedaży poza obiektem.

System umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom oprogramowania poprzez ograniczanie dostępności do jego zasobów i funkcji.

W systemie Arena On Line możliwe jest jednoczesne stosowanie następujących rodzajów biletów wstępu:

biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D

biletów papierowych do samodzielnego wydruku w domu z kodem 1D lub 2D (jako rezerwacji uprawniającej do odbioru biletu wstępu w kasach lub jako właściwego biletu wstępu)

biletów papierowych z chipem bezstykowym RFID, w standardzie MIFARE

kart plastikowych z chipem bezstykowym RFID – MIFARE (ISO 14443A)

dowodów osobistych – jako nośników elektronicznego biletu wstępu