Moduł lojalnościowy

Moduł lojalnościowy służy do kreowania relacjami z klientami, wspomagania działań marketingowych, zarządzania programami lojalnościowymi oraz akcjami promocyjnymi. Wprowadzony system wymienia dane z innymi modułami systemu ARENA ON LINE w czasie rzeczywistym – bezzwłocznie realizując zaprogramowane zdarzenia.

Systemy lojalnościowy umożliwia:
prowadzenie akcji mailingowych i sms-owych,

prowadzenie jednocześnie kilku programów lojalnościowych równolegle,

konfigurowanie indywidualnych schematów lojalnościowych dla określonych grup klientów z możliwością określania czasu ich trwania,

obsługę kart elektronicznych,

automatyczne naliczanie punktów na podstawie informacji dostarczonych z innych modułów (modułu sprzedaży biletów, sprzedaży detalicznej, płatności bezgotówkowych i kontroli biletów),

automatyczne przydzielanie nagród/kuponów promocyjnych dla wybranej karty/klienta po spełnieniu określonego warunku, np. po wejściu klienta na obiekt w określonym premiowanym czasie. Reakcja na warunek następuje w czasie rzeczywistym,

definiowanie schematów rabatowych dla określonych grup kart oraz dla określonych usług,

prowadzenie podglądu aktywności poszczególnych kart w celu umożliwienia natychmiastowego oszacowania skuteczności działania zaplanowanych działań marketingowych i promocyjnych,

pełny podgląd bieżących transakcji (raporty on-line),

generowanie raportów w zdefiniowanych odstępach czasowych lub w każdej dowolnej chwili na żądanie administratora systemu,