Moduł wideorejestracji i identyfikacji

Moduł wideorejestracji (nadzoru wideo) i identyfikacji umożliwia pełną identyfikację klienta na etapie wejścia na obiekt oraz w każdym momencie trwania imprezy, w dowolnym miejscu na obiekcie. Jest to narzędzie, które usprawnia obsługę reklamacji, a także wychwycenie osób posługujących się nie swoim biletem.

System nadzoru wideo, za pomocą kamer w sposób ciągły monitoruje proces wejścia klientów na obiekt. Jedna kamera jest przypisana do jednego toru wejściowego kołowrota. Oprogramowanie systemu kontroli biletów jest sprzężone z systemem wideo nadzoru w taki sposób, że umożliwia w ciągu max. 1 sek. wyszukanie zdarzenia (momentu wejścia danego klienta na obiekt – stopklatka z możliwością uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji wideo) w kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego lub karty RFID lub na stanowisku nadzoru – po kliknięciu na wybrany rekord – z systemu kontroli biletów.

Oprogramowanie systemu  kontroli biletów wiąże również w sposób jednoznaczny i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek klienta, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi.

Ważną rolę w procesie identyfikacji klientów pełnią terminale mobilne do weryfikacji tożsamości, identyfikacji i kontroli biletów – dla ochrony, stewardów lub innych osób uprawnionych. Mogą być wykorzystywane jako urządzenia do identyfikacji klientów lub mobilne sprawdzarki biletowe np. przy wejściu do strefy VIP. Jako urządzenie do identyfikacji klientów każdy terminal jest przypisany do jednego toru wejściowego kołowrota. Współpracuje ze sprawdzarką biletową – wyświetlając na palmtopie w momencie sczytania biletu przez sprawdzarkę – wizerunek klienta wraz z jego danymi osobowymi i  uprawnieniami do wejścia na obiekt. Umożliwia to służbom ochrony sprawdzenie czy osoba wchodząca posługuje się swoim biletem. Terminale służą również do identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości wewnątrz obiektu – po przyłożeniu biletu do terminala – na panelu wyświetlają się dane osobowe klienta oraz jego wizerunek z bazy danych