Moduł sprzedaży internetowej

Moduł internetowej sprzedaży biletów umożliwia:
sprzedaż biletów z kodem kreskowym 1D, 2D, chipem RFID w standardzie MIFARE lub czcionką OCR (np. na dowodzie osobistym),
jednoczesną sprzedaż różnych form biletów – papierowych, kart plastikowych, print@home, wejściówek na dowód osobisty,
sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem kibica,
obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych,
sprzedaż biletów rodzinnych, grupowych i pakietowych,
sprzedaż biletów dla osób nieletnich i przypisanie danych osobowych opiekuna osoby nieletniej do zakupionego biletu – zgodnie z wymaganiami ustawy o BIM,
sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców,
sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie,
weryfikację zakazów stadionowych na etapie sprzedaży biletu,
pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu,
obsługę “profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów
konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż biletów na wiele imprez, w tym również karnetów). Możliwość konfigurowania różnych rodzajów karnetów wzajemnie się przenikających – na imprezy całego sezonu, na wszystkie imprezy odbywające się danego dnia, na imprezy z udziałem konkretnej drużyny itp.,
tworzenie harmonogramów sprzedaży karnetów w podziale na zdefiniowane okresy: (prolongaty dla osób posiadających karnet w poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla osób posiadających karnet w poprzedniej rundzie z możliwością przesiadki na inne miejsce, sprzedaż otwarta dla wszystkich),
tworzenie programów lojalnościowych – naliczane zniżek za regularne kupowanie karnetów w każdej rundzie według zdefiniowanego mechanizmu,
sprzedaż biletów z podziałem obiektu na sektory, wraz z wizualizacją trybun oraz numeracją miejsc – możliwość dynamicznego definiowania sektorów w zależności od imprezy,
wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie WWW oraz na wydrukowanych biletach formatu A4 (print@home),
wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i miejsca,
opcjonalnie “sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie miejsce,
prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości poszczególnych kategorii cenowych, jak również co do liczby tych kategorii w zależności np. od trybuny, sektora, miejsca, przysługującej zniżki. Jest możliwość     różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie internetowym,
autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie WWW, sprzedawcy w punkcie sprzedaży poza obiektem itp.) za pomocą identyfikatora i hasła. Kibice identyfikowani są z imienia, nazwiska i numeru PESEL (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych),
rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia rezerwacji, jeżeli do tego rezerwacje nie zostaną opłacone i ponowną sprzedaż zwolnionego miejsca,
zakup i wydruk biletu w domu przez kibica,
doładowanie biletu przez Internet na KARTĘ KIBICA,
obsługę różnych form płatności,
generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży,
sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera, oddziału, kanału dystrybucji,
tworzenie statystyk: sprzedaż biletów na wybraną imprezę, sprzedaż biletów za dowolny okres, sprzedaż biletów z podziałem na firmy pośredniczące,
bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i sektorów,
generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w rozbiciu na poszczególne sektory,
obsługę drukarek fiskalnych.