Moduł budowania i zarządzania bazą klientów

Moduł budowania i zarządzania bazą klientów umożliwia:
gromadzenie danych wymaganych przez ustawę o BIM: imienia, nazwiska, numeru PESEL, wizerunku klienta oraz pozostałych danych nieobowiązkowych,
gromadzenie danych klientów za pomocą witryny www do samodzielnej rejestracji – z późniejszą weryfikacją tożsamości w kasie,
logowanie do witryny www za pomocą numeru PESEL i hasła,
obsługę obcokrajowców,
przypisanie pełnomocnika do osoby nieletniej,
blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji tożsamości w punkcie obsługi klienta,
szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości klienta za pomocą czytników dowodów osobistych,
wyszukiwanie już zarejestrowanych klientów za pomocą czytnika dowodów osobistych, czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL,
elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica zarówno przez witrynę www, jak i w punktach obsługi klienta,
zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica – generowanie raportów, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatów.