Moduł parkingowy

Moduł parkingowy pozwala na obsługę wjazdów samochodów na teren obiektu. Strefy płatnego wjazdu na teren obiektu wyposażone są w szlabany z wielofunkcyjnymi automatami biletowymi ze sterownikiem pętli indukcyjnej. Automaty wydają bilety wjazdowe (czasowe) lub sprawdzają posiadane już bilety z kodem kreskowym lub chipem RFID przez osoby wjeżdżające. Po sprawdzeniu uprawnień do wjazdu lub wydaniu biletu z zakodowaną datą oraz godziną wjazdu otwierają szlaban.

Szlabany wyjazdowe wyposażone są w czytniki opłaconych/nieopłaconych biletów wyjazdowych oraz biletów z kodem kreskowym 1D, 2D i MIFARE.

Bilety jednorazowe wydane przez automaty przy szlabanach wjazdowych muszą być przed wyjazdem opłacone w kasie/recepcji, automatycznej kasie samoobsługowej lub mobilnych terminalach kontrolnych, którymi dysponują pracownicy porządkowi na bramie wyjazdowej. Terminale mobilne mogą pełnić również funkcję automatów wjazdowych emitujących bilety parkingowe oraz bilety kaucyjne (dla wjazdów krótkoterminowych). Uprawnienie do wjazdu emitowane z automatu biletowego może stanowić osobny dokument lub być przypisane do biletu uprawniającego do wejścia na teren obiektu. Wszystkie te elementy tworzą jeden spójny system parkingowy, który może zostać zintegrowany z innymi modułami (sprzedaży, kontroli) funkcjonującymi na obiekcie.