System sprzedaży biletów i zarządzania bazą klientów

System sprzedaży biletów i zarządzania bazą klientów to system składający się z dwóch powiązanych ze sobą modułów: sprzedażowego oraz bazy danych. Oba moduły wspierają się nawzajem, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie szczegółowych statystyk oraz usprawnianie procesów sprzedaży.