System logistyki osób i pojazdów

System logistyki osób i pojazdów to nowoczesne narzędzie do kompleksowego zarządzania obiektami, których główną zasadą funkcjonowania jest organizacja wydarzeń cyklicznych (centra targowe i konferencyjne), jak i obiektów funkcjonujących przez cały czas (muzea). System służy przede wszystkim obsłudze osób wchodzących i wychodzących oraz wjeżdżających pojazdów. System obejmuje rejestrację i ewidencję osób przebywających na obiekcie, sprzedaż i kontrolę biletów (z możliwością zintegrowania z nadzorem wideo), kontrolę dostępu do pomieszczeń, kontrolę wjazdu pojazdów oraz stan zapełnienia wyznaczonych miejsc postojowych.
Działanie systemu może w elastyczny sposób zostać dostosowane do specyfiki funkcjonowania danego obiektu np. w przypadku centrum targowego można wyodrębnić terminy dla montażu i demontażu stoisk targowych, czas trwania wydarzenia targowego/konferencji, okres pomiędzy wydarzeniami targowymi). System umożliwia przenikanie się kilku różnych okresów jednocześnie.
System pozwala na kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju podmiotów, którzy mogą pojawić się na obiekcie:
pracowników: stałych, tymczasowych,
wystawców, organizatorów wydarzenia/konferencji, prelegentów,
podmioty zewnętrzne tj. najemcy, podwykonawcy kontraktowi, osoby umówione na spotkania,
zwiedzających: indywidualnych, grupowych, VIP, zaproszonych gości,
przedstawicieli mediów (akredytacje),
pojazdy wjeżdżające na teren obiektu (flota, pracownicy, dostawcy, zwiedzający).