Moduł budowania i zarządzania bazą kibiców

Moduł budowania i zarządzania bazą kibiców umożliwia:
arrow  gromadzenie danych osobowych kibiców – ze wskazaniem danych obowiązkowych i danych nieobowiązkowych,
arrow  gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny www do samorejestracji,
arrow  logowanie do witryny www za pomocą numeru PESEL i hasła,
arrow  obsługę obcokrajowców,
arrow  blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie www po weryfikacji tożsamości w punkcie     obsługi klienta,
arrow  wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru     PESEL,
arrow  elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica zarówno przez witrynę www, jak i w punktach     obsługi klienta,
arrow  zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie kart kibica – generowanie raportów, drukowanie kart z     systemu, blokowanie kart skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatów.