Internetowy system sprzedaży biletów i budowania bazy kibiców

Internetowy system sprzedaży biletów i budowania bazy kibiców

System dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców jest stworzony w formie aplikacji internetowej umożli- wiającej kupno biletów wstępu w kasach na stadionie lub za pomocą Internetu z dowolnego miejsca w Polsce (rozproszonych punktach sprzedaży poza stadionem lub samoobsługowym sklepie www). System opiera się na architekturze Klient – Serwer.

System pracuje w oparciu o jedną bazę danych i gwarantuje sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego. Sy- stem dostarczany jest wraz z licencją wielostanowiskową pozwalającą na sprzedaż biletów przez dowolną ilość punktów sprzedaży, dotyczy to zarówno kas na terenie obiektu, jak też rozproszonych punktów sprzedaży poza obiektem.

System umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom oprogramowania poprzez ograniczanie dostępności do jego zasobów i funkcji.

W systemie Arena On Line możliwe jest jednoczesne stosowanie następujących rodzajów biletów wstępu:
arrow  biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D
arrow  biletów papierowych do samodzielnego wydruku w domu z kodem 1D lub 2D (jako rezerwacji uprawniającej
do odbioru biletu wstępu w kasach lub jako właściwego biletu wstępu)
arrow  biletów papierowcyh z chipem bezstykowym RFID, w standardzie MIFARE
arrow  kart plastikowych z chipem bezstykowym RFID – MIFARE (ISO 14443A)
arrow  dowodów osobistych – jako nośników elektronicznego biletu wstępu

W skład systemu dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców wchodzą następujące moduły:
arrow  moduł budowania i zarządzania bazą kibiców
arrow  moduł internetowej sprzedaży biletów