Moduł sprzedaży biletów przez internet

Moduł internetowej sprzedaży biletów umożliwia:
arrow  sprzedaż biletów z kodem kreskowym 1D, 2D, chipem RFID w standardzie MIFARE lub czcionką OCR (np. na     dowodzie osobistym)
arrow  jednoczesną sprzedaż różnych form biletów – papierowych, kart plastikowych, print@home, wejściówek na     dowód osobisty
arrow  sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych
arrow  obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych
arrow  sprzedaż biletów rodzinnych, grupowych i pakietowych
arrow  określenie maksymalnej liczby biletów dla jednego kibica na daną imprezę
arrow  sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich     sprzedawców
arrow  sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie
arrow  obsługę “profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów
arrow  konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż biletów na wiele imprez, w tym również karnetów).     Możliwość konfigurowania różnych rodzajów karnetów wzajemnie się przenikających – na imprezy całego     sezonu, na wszystkie imprezy odbywające się danego dnia, na imprezy z udziałem konkretnej drużyny itp.
arrow  tworzenie harmonogramów sprzedaży karnetów w podziale na zdefiniowane okresy: (prolongaty dla osób     posiadających karnet w poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla osób posiadających karnet w     poprzedniej rundzie z możliwością przesiadki na inne miejsce, sprzedaż otwarta dla wszystkich)
arrow  tworzenie programów lojalnościowych – naliczane zniżek za regularne kupowanie karnetów w każdej rundzie     według zdefiniowanego mechanizmu
arrow  sprzedaż biletów z podziałem obiektu na sektory, wraz z wizualizacją trybun oraz numeracją miejsc – możliwość     dynamicznego definiowania sektorów w zależności od imprezy
arrow  wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie WWW oraz na wydrukowanych     biletach formatu A4 (print@home)
arrow  wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i miejsca
arrow  opcjonalnie “sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera automatycznie miejsce według     zdefiniowanej atrakcyjności miejsca
arrow  niepozostawianie pojedynczych miejsc skrajnych do sprzedaży
arrow  prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości poszczególnych kategorii cenowych, jak również     co do liczby tych kategorii w zależności np. od trybuny, sektora, miejsca, przysługującej zniżki. Jest możliwość     różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie     internetowym
arrow  autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie WWW, sprzedawcy w punkcie     sprzedaży poza obiektem itp.) za pomocą identyfikatora i hasła
arrow  rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia rezerwacji, jeżeli do tego rezerwacje nie     zostaną opłacone i ponowną sprzedaż zwolnionego miejsca
arrow  zakup i wydruk biletu w domu przez kibica
arrow  doładowanie biletu przez Internet na KARTĘ KIBICA
arrow  obsługę różnych form płatności
arrow  generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży
arrow  sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego kasjera, oddziału, kanału dystrybucji
arrow  tworzenie statystyk: sprzedaż biletów na wybraną imprezę, sprzedaż biletów za dowolny okres, sprzedaż biletów     z podziałem na firmy pośredniczące
arrow  bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i sektorów
arrow  generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej imprezy w rozbiciu na poszczególne     sektory
arrow  obsługę drukarek fiskalnych