Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Sportdata Serwis Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa Sportdata Serwis Spółka z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego innowacyjnego mobilnego urządzenia do kontroli biletów.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr wniosku: POIR.02.03.05-22-0036/19 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego projektu wzorniczego innowacyjnego mobilnego urządzenia do kontroli biletów na imprezach plenerowych o unikatowych właściwościach w zakresie odporności na warunki atmosferyczne, ergonomii oraz automatycznej metody konfiguracji.

Planowany rezultat:

Najważniejszym rezultatem projektu – w krótkim horyzoncie czasowym – będzie możliwość zaoferowania własnego produktu przewyższającego pod względem jakościowym i wzorniczym wyroby dotychczasowych producentów urządzeń do kontroli biletów, a w dłuższym horyzoncie czasowym – przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy:

– wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie

– zdobycie nowych rynków zbytu

– zmiana strategii rozwoju firmy,

– rozwój firmy w kierunku R&D

– zwiększenie przychodów o około 25%.

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego: mobilne urządzenie do kontroli biletów .

Wartość projektu: 1 804 410.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 934 200.00 PLN