Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MODUŁ PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
Moduł płatności bezgotówkowych
System obsługi płatności bezgotówkowych umożliwia dokonywanie bezgotówkowych płatności we wszystkich punktach handlowych zarówno wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz, takich jak: kioski gastronomiczne, fun puby, fun shopy, strefa hospitality, parkingi, kasy biletowe, mobilne punkty sprzedaży, punkty sprzedaży produktów i usług w strefie komercyjnej. Płatność może odbywać się w oparciu o kartę zbliżeniową lub papierowy bilet z chipem RFID, które stają się nośnikami jednostek płatniczych. Kartę lub bilet można doładować na terenie obiektu, poprzez wymianę gotówki, obciążenie karty debetowej lub kredytowej w kasach biletowych lub punktach doładowywania kart wewnątrz obiektu, jak również zamianę rzeczywistych jednostek pieniężnych na ekwiwalentną liczbę jednostek płatniczych za pośrednictwem Internetu. W punktach kasowych lub doładowania kart można również wypłacić niewykorzystane środki w całości lub w części po zakończeniu imprezy.

Systemy płatności bezgotówkowych umożliwia:
arrow  maksymalne skrócenie czasu obsługi kibica
arrow  prosty i szybki sposób doładowywania kart
arrow  obsługę fiskalną zgodną z polskim prawem
arrow  monitorowanie transakcji bezgotówkowych na obiekcie/koncercie – umożliwiające rozliczenia pomiędzy opera-     torem obiektu a punktami handlowymi
arrow  drukowanie dokumentów księgowych KP, KW, faktur VAT
arrow  rejestrowanie każdej dokonanej transakcji na serwerze (zarówno wpłat i wypłat z Karty jak też dokonanych     płatności) oraz bieżący przegląd zdarzeń administratorowi systemu
arrow  wymianę uszkodzonych kart na nowe wraz z przeniesieniem środków
arrow  wyświetlenie na ekranie terminala POS bieżącego salda karty po przyłożeniu karty do czytnika oraz informacji czy     jednostki płatnicze zgromadzone na karcie są wystarczające do przeprowadzenia transakcji
arrow  dodanie na paragonie pozycji informującej o stanie konta po ostatnio dokonanej transakcji
arrow  ciągłość pracy w przypadku zerwania połączeń sieciowych z głównym serwerem, w celu dokonywania płatności     w trybie off-line. System zapewnia rejestrację wszystkich wykonanych transakcji oraz ich późniejszą synchroniza-     cję z serwerem po przywróceniu komunikacji
arrow  sprawdzenie stanu konta na profilu użytkownika na stronie www lub po sczytaniu karty na sprawdzarkach     informacyjnych na obiekcie
arrow  obsługę reklamacji
arrow  pełne rozliczenie transakcji
arrow  przeprowadzenie płatności częściowych za jedną transakcję przy pomocy jednej lub większej ilości kart, jak     również umożliwiać zapłatę części należnej kwoty gotówką (w przypadku nie wystarczającej ilości środków na     jednej karcie)POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone