Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

OŚRODKI SANATORYJNE
System do zarządzania ośrodkami sanatoryjnymi
Sanatorium jest to zakład medyczny wykorzystujący walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne, takie jak: wody mineralne, wody termalne, borowina, ozon, radon, sole mineralne oraz inne czynniki biofizyczne środowiska wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka. Sanatorium zlokalizowane jest zazwyczaj w miejscowości uzdrowiskowej o specyficznym klimacie i szczególnych walorach przyrodoleczniczych, przeznaczonych dla osób przewlekle chorych i rekonwalescentów, wymagających rehabilitacji lub utrwalenia wyników leczenia szpitalnego.

Specyfika tego typu ośrodków wymaga odpowiedniego wsparcia informatycznego. Oferowany przez firmę SPORT- DATA system jest odpowiedni dla wszelkiego typu ośrodków sanatoryjnych, ponieważ poszczególne składniki mogą być wdrażane w sposób dopasowany do potrzeb oraz w przypadku niektórych modułów, rozłożony w czasie. Elastyczność oprogramowania ma wielkie znaczenie przy budowie rozwiązania optymalnego dla danego ośrodka.

W skład systemu dla ośrodków sanatoryjnych wchodzą następujące programy:
arrow  GiP POS - program obsługi sprzedaży gastronomicznej
arrow  Administrator – program do zarządzania kasami GiP POS
arrow  GiP GH Kalkulacje Receptury
arrow  GiP GaM program magazynowy
arrow  GiP Kalig program kalkulacji imprez gastronomicznych
arrow  GiP SOB – system obsługi bezgotówkowej
arrow  Moduł lojalnościowy
arrow  PROMO - Moduł promocyjny
arrow  GiP miniPos
arrow  Żywienie zbiorowe
arrow  RH-POS
arrow  RH-SPA
arrow  Interface Centrala Telefoniczna
arrow  Interface Zamki Hotelowe

Dodatkowo w ramach obsługi ośrodków sanatoryjnych zaproponować możemy system videonadzoru z zasto- sowaniem oprogramowania:
  VDR-S

Producent oprogramowania
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone