Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

MODUŁ KOTROLI WSTĘPU I DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ
Moduł kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń
System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń pozwala na zaprojektowanie dostępu do poszczególnych obszarów w postaci drzewiastej struktury. Moduł pozwala również na kontrolę przepustowości danego obiektu za pomocą określania maksymalnej ilości osób przebywającej w danym obszarze. Dla każdego elementu system pozwala zdefiniować wiele bramek wejściowo – wyjściowych (tripodów) oraz określić politykę wstępu (kontrola biletu na wejściu i wyjściu lub tylko na wejściu, itp.). Ma możliwość definiowania również mobilnych punktów kontroli jako wejściowych lub wyjściowych oraz przypisanych do konkretnej strefy dostępu. Na bieżąco prezento- wany jest też stopień zapełnienia obiektu.

System pozwala kontrolować dostęp do obiektów dla różnych osób (zwiedzający, montażysta, pracownik targów, itp.) za pomocą różnych dokumentów wejściowych. Oprócz współpracy z różnego rodzajami dokumentami wejściowymi system współpracuje także z kartami (służbowymi, honorowymi, dla prasy, okresowymi). Największą różnicą pomiędzy kartami a innymi dokumentami wstępu jest dowolność definiowania zakresów wstępu na wyznaczony teren. Dokumenty te posiadają w zależności od typu możliwość wstępu na wszystkie wydarzenia, na wszystkie zakresy montażu i demontażu ekspozycji lub w innych okresach sprecyzowanych w systemie.

System kontroli wstępu i dostępu do pomieszczeń składa się z:
arrow  kołowrotów niskich wraz z zamontowanymi w ich obudowie sprawdzarkami biletowymi
arrow  bramek uchylnych dla obsługi technicznej i osób niepełnosprawnych
arrow  sprawdzarek do kontroli biletów SPORTDATA, obsługujących różne formy biletów: papierowych i plastikowych z     kodem kreskowym 1D i 2D, papierowych i plastikowych z chipem elektronicznym (MIFARE), biletów wygene-     rowanych za pomocą nowych form dystrybucji: print@home. Sprawdzarki weryfikują poprawność biletu, rozpo-     znają bilety zniżkowe oraz sterują kołowrotem lub bramką i odbierają sygnał zwrotny z kołowrota lub bramki     umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia klienta. Wyposażone są w kolorowy     piktogram, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków
arrow  czytników kontroli dostępu – odczytujących karty z chipem RFID w standardzie MIFARE i sterujących bramką lub     ryglem drzwiowym
arrow  terminali mobilnych do kontroli biletów – pełniących funkcję przenośnych punktów kontrolnych w rękach ochrony     lub stewardów. Terminale wyposażone są w czytnik kodów kreskowych 1D i 2D oraz chipów RFID
arrow  sterowników grupowych z oprogramowaniem do kontroli biletów
arrow  serwera kontroli biletów

System kontroli biletów może być również zintegrowany z systemem wideonadzoru. System wideonadzoru za pomocą kamer umieszczonych nad kołowrotami lub bramkami wejściowymi na bieżąco rejestruje proces wejścia osób na obiekt.
System kontroli biletów jest sprzężony z nadzorem wideo w taki sposób, że w archiwum wideo do zapisanego wizerunku osoby wchodzącej przypisany jest elektroniczny numer biletu, aby umożliwić identyfikację osoby wcho- dzącej, oraz ułatwić rozpatrywanie reklamacji (stopklatka z możliwością przewijana sekwencji do przodu i do tyłu). System musi umożliwiać wyszukanie zdarzenia z wejścia danej osoby na obiekt po numerze biletu w czasie nie dłuższym niż 1,5 sekundy.

POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone