Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

KLUBY, DYSKOTEKI
System zarządzania dla klubów i dyskotek
Właściciele klubów i dyskotek  szukają stale nowych sposobów na poszerzanie bazy klientów i zwiększanie przy- chodów dzięki sprzedaży. Zagrożenie małą frekwencją narzuca  codzienne wyzwania wiążące się z zapobieganiem stratom, skonsolidowanym centralnym raportowaniem, planowaniem pracy personelu, zarządzaniem zasobami i obsługą zamówień. Dzięki systemowi oferowanemu przez firmę SPORTDATA procesy te są w pełni zautoma- tyzowane i przez to bardzo ułatwione. Jego modułowa struktura pozwala wybrać narzędzia niezbędne do spro- stania obecnym potrzebom udoskonalania działalności, dając jednocześnie możliwość łatwego rozbudowywania środowiska informatycznego w miarę rozwoju firmy.

Do bezpośrednich korzyści wynikających z zastosowania systemu dla klubów i dyskotek zaliczyć można zwiększe- nie sprzedaży, większą wydajność operacyjną, większe zadowolenie i lojalność gości oraz zdecydowanie lepsze możliwości analityki biznesowej i pomoc w podejmowaniu decyzji.

W skład systemu dla klubów i dyskotek wchodzą następujące programy:
  GiP POS - program obsługi sprzedaży gastronomicznej
  GiP SOB - system obsługi bezgotówkowej
  Administrator – program do zarządzania kasami GH-POS
  GiP GH Kalkulacje Receptury
  GiP GaM program magazynowy
  Moduł lojalnościowy
  PROMO - Moduł promocyjny
  GiP miniPos

Dodatkowo w ramach obsługi klubów i dyskotek zaproponować możemy system videonadzoru z zastosowaniem oprogramowania:
  VDR-S

Producent oprogramowania
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone