Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

GiP Kalig
GiP Kalig - Kalkulacja imprez gastronomicznych
GiP Kalig służy do przygotowania i rozliczenia imprez takich jak bankiety, bale, konferencje, itp. Umożliwia kalkulację kosztów i cen imprez w oparciu o ceny potraw i usług, rezerwację sal, pokoi i wyposażenia dla imprez oraz rozliczenie imprezy po jej zakończeniu.

Program obejmuje cały cykl obsługi imprezy: od wstępnej kalkulacji i informacji dla klienta, przez wydruk oferty, rezerwację zasobów, śledzenie wpłaty zaliczki i etapów realizacji imprezy, aż do zarejestrowania faktycznej sprzedaży i rozliczenia imprezy.

Dzięki bogatej funkcjonalności oraz możliwości współpracy z systemem gastronomicznym GiP GH i hotelowym RH-POS, program nie tylko świetnie nadaje się dla lokali gastronomicznych, ale również dla obiektów hotelowych i firm cateringowych.

Program ułatwia współdziałanie różnych działów i osób przygotowujących imprezę, automatycznie o terminowych sprawach i zmianach dokonanych w ostatniej chwili. Pełna historia kontaktów i imprez klienta poprawia poziom obsługi i usprawnia rozliczenia. Wcześniejsze programy imprez mogą być wzorcami przy zakładaniu nowych zdarzeń.

Główne funkcje programu GiP Kalig:

arrow  Kartoteki stałe
Cennik produktów/usług, typy świadczeń i grupy asortymentowe, definicje zasobów rezerwacyjnych (sale, sprzęt, wyposażenie), ustawienia sal, obsługa sal łączonych, kartoteka użytkowników z hasłami dostępu i uprawnieniami.

arrow  Kartoteka klientów
Firmy zlecające imprezy, osoby kontaktowe, historia kontaktów, imprezy klienta, notatki i uwagi dotyczące imprez, klientów i kontaktów. Kartoteka klientów może być synchronizowana z systemem GiP GH, RH-POS.

arrow  Rejestr imprez
Zakładania, aktualizacja i kopiowanie imprez, zdarzenia i posiłki w ramach imprezy, menu posiłków, kalkulacja ceny sprzedaży i kosztów, rezerwacja sal i zasobów dla imprezy, status realizacji, wydruk dokumentów. Wyszukiwanie wg numeru lub symbolu imprezy, daty rozpoczęcia, klienta lub osoby prowadzącej. Impreza może mieć jedno lub wiele zdarzeń/menu, np. przerwa kawowa, obiad i bankiet w czasie jednodniowej konferencji, lub kilkudniowy kongres z rozbudowanym programem.

arrow  Kalkulacja imprezy
Każde zdarzenie imprezy ma własną kalkulację menu i świadczeń, oraz rezerwacje sal i zasobów. Kalkulacja wylicza wartość sprzedaży imprezy i cenę na osobę oraz koszt surowcowy (tzw. "food-cost") w rozbiciu na grupy towarowe, punkty produkcji i typy świadczeń.

arrow  Dokumenty imprezy
Wydruk karty kalkulacji imprezy, tworzenie oferty dla klienta do dokumentu MS Word, definiowane wzory ofert, wydruk zapotrzebowania na surowce dla menu imprezy, jadłospis do przygotowania menu.

arrow  Rezerwacje
Rezerwowanie sal, wyposażenia, sprzętu (lub innych zasobów) dla imprezy, z dowolnym wyprzedzeniem, na dowolny okres. Możliwość przekroczenia limitu posiadanych zasobów (overbooking) – program jedynie ostrzega o przekroczeniu i wykazuje to na grafiku (można obejrzeć rezerwacje konfliktowe), a na krótko przed imprezą wysyła alerty do osób odpowiedzialnych.

arrow  Grafik sal i zasobów
Stan obłożenia sal i innych zasobów rezerwacyjnych w układzie dziennym lub godzinowym, wgląd w szczegóły rezerwacji sali/zasobu (impreza/zdarzenie, data i czas, kto dokonał rezerwacji), zakładanie rezerwacji, status rezerwacji zaznaczany kolorem. Zasoby nadmiernie obłożone i rezerwacje w konflikcie są wyróżnione graficznie.

arrow  Alerty i wiadomości
Automatyczne powiadamianie odpowiednich osób o sprawach do wyjaśnienia przed imprezą, jak konflikty w rezerwacjach zasobów czy późno dokonane zmiany w imprezie, oraz przekazywanie wiadomości do siebie lub innych osób, z terminem uaktywnienia.

arrow  Współpraca z systemem gastronomicznym
Import asortymentu i cen PLU z systemu GIP GH, import kartoteki klientów, wydruk zapotrzebowania na surowce i szczegółowego jadłospisu dla imprezy na podstawie receptur potraw, rozliczenie realizacji imprezy na podstawie rachunków z modułu GiP GH Front, rozchód surowców z magazynu, fakturowanie imprez i rozliczenie faktur.

arrow  Współpraca z systemem hotelowym
Dostęp do funkcji systemu hotelowego RH-POS, grafik obłożenia hotelu na każdy dzień w podziale na pokoje i typy pokoi, zakładanie i aktualizacja rezerwacji dla imprezy (indywidualne i grupowe, na pokój lub typ pokoju).

arrow  Raporty i analizy
Bogaty zestaw raportów dla przygotowania i rozliczenia imprez (kalendarz imprez, grafik rezerwacji, zestawienia sprzedaży imprez i produktów), analiza wykorzystania sal (plan i realizacja), raporty i dokumenty dodatkowe definiowalne przez użytkownika.


Rejestr imprez
Wykaz pozycji cenowych
Kalendarz obłożenia imprez
Wydruk raportu
jQuery Window Popup by VisualLightBox.com v3.2
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone