Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

HOTELE, SPA
Rozwiązanie do zarządzania hotelami i ośrodkami SPA
Każdy obiekt posiada zarówno indywidualny charakter, ale również  własne, unikalne potrzeby. W odpowiedzi na coraz większy stopień specjalizacji w branży hotelarskiej oprogramowanie proponowane przez firmę SPORTDATA oferuje elastyczność reagowania na potrzeby konkretnego rynku. Oprogramowanie RH-POS to system nowej generacji. Innowacyjna właściwość, która go wyróżnia i sprawia, że w swojej kategorii jest wyjątkowy, to pełna integracja dwóch najważniejszych działów przedsiębiorstwa hotelowego, czyli części noclegowej i gastrono- micznej. Pełna integracja oznacza, że nie trzeba instalować żadnych interfejsów do przesyłania obciążeń z re- stauracji czy baru na rachunek hotelowy gościa, ponieważ wszystkie operacje wykonywane są w jednym systemie.

System oferuje szeroki  wybór opcji  i łączy w sobie intuicyjne moduły do zarządzania relacjami z klientami i za-rządzania obiektem.

Dodatkowo oferowany program GiP SPA uzupełnia system hotelowy w obiektach z rozbudowanym zapleczem typu fitness, wellness & SPA. Ułatwia on zarządzanie zasobami oraz planowanie zabiegów leczniczych, obsługuje też sprzedaż usług oraz towarów, takich jak kosmetyki, substancje lecznicze itp. Jest ściśle zintegrowany z systemami hotelowymi RH-POS, jednak może też funkcjonować jako samodzielny program w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych lub salonach SPA, umożliwiając rezerwację usług SPA dla gości indywidualnych i grup, sprzedaż towarów, usług i pakietów usług oraz planowanie i kontrolę wykorzystania czasu pracy personelu i zasobów (pomieszczeń, wyposażenia).

W skład systemu dla hoteli wchodzą następujące programy:
arrow  GiP POS – program obsługi sprzedaży gastronomicznej
arrow  Administrator – program do zarządzania kasami GiP POS
arrow  GiP GH Kalkulacje Receptury
arrow  GiP GaM program magazynowy
arrow  GiP Kalig program kalkulacji imprez gastronomicznych
arrow  GiP SOB – system obsługi bezgotówkowej
arrow  Moduł lojalnościowy
arrow  PROMO - Moduł promocyjny
arrow  GiP miniPos
arrow  Żywienie zbiorowe
arrow  RH-POS
arrow  GiP SPA
arrow  Interface Centrala Telefoniczna
arrow  Interface Zamki Hotelowe

Dodatkowo w ramach obsługi hoteli i ośrodków SPA zaproponować możemy system videonadzoru z zasto- sowaniem oprogramowania:
  VDR-S

Producent oprogramowania
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone