Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

INTERFACE CENTRALA TELEFONICZNA
Interface Centrala Telefoniczna
Program Interface Centrala Telefoniczna jest aplikacją służącą do rozliczania połączeń telefonicznych doko- nywanych za pośrednictwem wszystkich central telefonicznych wyposażonych w system taryfikacji. Interface Centrala Telefoniczna jest programem, który pozwala na precyzyjne dokonanie retaryfikacji rozmów dla poszcze- gólnych klientów niezależnie od sposobu zaliczania.

System Interface Centrala Telefoniczna pozwala na poprawne rozliczenie połączeń bez względu na to czy operator nalicza połączenia minutowo czy na podstawie liczby impulsów. W systemie Interface Centrala Telefoniczna możliwe jest poprawne rozliczanie połączeń również w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana cen w cenniku operatora. Interface Centrala Telefoniczna dokonuje wszystkich obliczeń bez obciążania centrali czyli można pracować na danych pobranych w trybie off-line.


POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone