Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

GiP miniPos
GiP miniPos
Kieszonkowy, zdalny terminal dotykowy (palmtop) z łącznością radiową, zdalna rejestracja i modyfikacja zamówień gości, zdalne drukowanie bonów, możliwość pracy kilku kelnerów z jednym GiP miniPos, idealne do obsługi rozległych obiektów, ogródków kawiarnianych lub plażowych.

Program GiP miniPos ściśle współpracuje z programem GiP POS. Każdy rachunek otwarty na GiP miniPos widoczny jest (o ile uprawnienia nadane operatorowi na to pozwalają) w GiP POS i na odwrót. Każdy z rachunków możemy dowolnie modyfikować niezależnie od miejsca ich utworzenia. Jeżeli rachunek jest otwarty na GiP POS i próbujemy otworzyć ten sam rachunek na GiP miniPos, wówczas na GiP miniPos pokaże się okno dialogowe infor- mujące nas o otwartym rachunku na innej kasie, analogicznie jest w przypadku otwarcia rachunku na GiP miniPos.

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie większości operacji dostępnych w systemie gastronomicznym, a w szcze- gólności:
arrow  bonowanie artykułów
arrow  otwieranie rachunków: na stolik, z opisem, na grupę
arrow  możliwość tworzenia opisów do pozycji
arrow  stornowanie pozycji w rachunku
arrow  możliwość zakończenia rachunku paragonem fiskalnym
arrow  podział rachunku

 

POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone