Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

GiP SPA
GiP SPA - oprogramowanie dla salonów SPA
GiP SPA to program przeznaczony dla hoteli i salonów SPA oraz ośrodków rekreacyjno-sportowych. Umożliwia rezerwację usług SPA dla gości indywidualnych i grup, sprzedaż towarów, usług i pakietów usług oraz planowanie i kontrolę wykorzystania czasu pracy personelu i zasobów (pomieszczeń, wyposażenia).

W kartotece klientów prowadzona jest historia wizyt i wykonanych zabiegów. Można rejestrować stan realizacji usług, sprzedaż kosmetyków i innych produktów. Usługi można łączyć w pakiety, również pobytowo-zabiegowe, w ramach rezerwacji wielodniowych, dla gościa indywidualnego lub grupy, np. imprez firmowych.

Klient może regulować rachunek w wielu formach płatności. Funkcje kasowe umożliwiają udzielanie rabatów, wystawianie faktur i faktur korygujących, obsługę przedpłat, kart rabatowych i abonamentowych.

Raporty sprzedaży i analizy wykorzystania czasu pracy personelu i zasobów pozwalają śledzić różne aspekty działalności i rozliczać pracowników.

Usługi i produkty mogą mieć przypisane receptury surowcowe, na podstawie których określane są nominalne rozchody magazynowe. Program magazynowy pozwala prowadzić stan ilościowo-wartościowy surowców i produktów, rejestrować przyjęcia, wydania i remanenty. Analiza zużycia surowców pozwala porównać wartości nominalne z rzeczywistymi.

GiP SPA może działać niezależnie lub jako zintegrowany moduł systemów RH-POS, z których pobiera dane gościa, a po zakończeniu zabiegów przesyła obciążenie za usługi na odpowiedni rachunek hotelowy.

Główne funkcje programu GiP SPA:

arrow  Konfiguracja
Program można skonfigurować do pracy w salonie SPA lub w ramach hotelu, z wieloma stanowiskami, recepcją hotelową i SPA oraz punktami gastronomicznymi. Przygotowanie do pracy polega na założeniu asortymentu usług i towarów (PLU), cenników oraz wprowadzeniu pracowników, haseł i uprawnień. Receptury surowcowe zabiegów i powiązania z magazynem są opcjonalne.

arrow  Grupy usług, usługi i pakiety
Grupy usług określają strukturę oferowanych zabiegów oraz kwalifikacje pracowników i przeznaczenie zasobów. W definicji usługi można określić wymagane zasoby (wykonawca, miejsce, wyposażenie). Dla pakietów zakładana jest lista usług składowych. Cena jest wspólna dla całego pakietu lub może być sumą składników.

arrow  Rezerwacja
Rezerwacje usług i pakietów można zakładać z grafika lub listy rezerwacji. Wraz z usługą są tworzone rezerwacje odpowiednich zasobów. W razie zmiany terminu usługi lub pakietu, powiązane rezerwacje są przesuwane auto- matycznie. Można przyjmować rezerwacje z dowolnym wyprzedzeniem, nawet jeśli nie ma jeszcze ustalonego kalendarza pracy personelu.

arrow  Recepcja
Check-in gości korzystających danego dnia z usług, rejestracja realizacji usług, sprzedaż produktów, rozliczenie klienta. Dostęp do danych klienta (z historią rezerwacji i pobytów), zakładanie i aktualizacja rezerwacji, informacja o zabiegach. Zaznaczanie rezerwacji niewykorzystanych jako No-Show.

arrow  Kasa
Stanowisko kasowe powinno być wyposażone w drukarkę fiskalną, może pracować z ekranem dotykowym. Pozwala rejestrować sprzedaż usług i towarów, zapłaty w różnych formach płatności, storna, korekty i transfery, operacje KP/KW, otwierać i zamykać rachunki, drukować bony fiskalne, faktury i raporty kasowe, itd.

arrow  Raporty i analizy
Raporty kasowe i zestawienia sprzedaży usług, z oceną efektywności personelu i wykorzystania zasobów. Podział na punkty sprzedaży, pracowników, grupy towarowe, segmenty rynku. Wielowymiarowe analizy sprzedaży i rezer- wacji/realizacji usług, z wykresami i eksportem do Excela.

arrow  Pracownicy i zasoby
Program rozróżnia cztery typy zasobów: Pracownik, Miejsce, Wyposażenie, Grupa zajęciowa. Zasoby mają przypisane grupy usług, które "obsługują". Dla całego obiektu, każdej usługi i zasobu można zdefiniować dni/ godziny dostępności oraz okresowe "wyłączenia", np. urlop lub choroba pracownika, remont pomieszczenia, itp.


Funkcje kasowe
Konfiguracja
Grupy usług, usługi i pakiety
Rezerwacja
Recepcja
Kasa
jQuery Window Popup by VisualLightBox.com v3.2
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone