Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

GiP SOB
GiP SOB – system obsługi bezgotówkowej
System bezgotówkowej obsługi sprzedaży gastronomicznej GiP SOB oparty jest na  programach GiP POS, Admi- nistrator oraz programach magazynowych GiP GaM i GiP GH Receptury i Kalkulacje. Jego zastosowanie umożliwia oprócz dotychczasowych sposobów obsługi (barowa, kelnerska, kurierska) także obsługę bezgotówkową za po- mocą kart magnetycznych lub zbliżeniowych w lokalach typu kluby i dyskoteki lub inne o charakterze zamkniętym. Daje to możliwości wyeliminowania nieprawidłowości ze strony obsługi względem właściciela lokalu.

Zadaniem systemu jest przyspieszenie i ułatwienie sprzedaży gastronomicznej w obiektach o charakterze zam- kniętym typu kluby, rodzinne place zabaw, baseny lub inne z jednoczesnym weryfikowaniem form płatności.      
 
Główne funkcje modułu GiP SOB:

arrow  Wejście - nabycie karty
Przy wejściu do lokalu na stanowisku kasowym klient wpłaca kaucje i otrzymuje kartę magnetyczną lub zbliże- niową Mifare w formie portmonetki elektronicznej, którą będzie regulował należności w Punktach Sprzedaży (ka- sach)  wewnątrz lokalu. Obrót gotówkowy następuje wyłącznie na wyznaczonej kasie lub kilku kasach przy wejściu. Karty mogą być przygotowane wcześniej i załadowane różnymi kwotami np.: 20,- ; 30,- ; 50, itp. Karty można także ładować przy kliencie z jednoczesnym wydrukiem dokumentu KP. Na kasie przy wejściu może nastąpić sprzedaż usług np.: wejściówka; bilet wstępu itp. Wpłacona na kartę kaucja  będzie wykorzystywana jako wewnętrzna forma płatności w lokalu. Obrót bezgotówkowy z załadowaną kartą odbywa się na podstawie regulaminu, który opra- cowuje każdy właściciel lokalu we własnym zakresie. Karty mogą być doładowywane w dowolnym momencie na wyznaczonym stanowisku kasowym.

arrow  Sprzedaż
Obsługa klienta odbywa się po odczytaniu karty przez barmana (kelnera) na stanowisku GiP POS gdzie następuje otwarcie rachunku z informacjami dotyczącymi karty: numer kart,  saldo, kredyt, rabat itp. Następnie bonowane jest zamówienie do wysokości dostępnych środków na karcie i rachunek jest zamykany formą płatności karta. Z karty zostają ściągnięte środki odpowiadające wartości rachunku, a na wydruku rachunku widoczne jest aktualne saldo karty.

arrow  Rozliczanie kart - wyjście
Każdy klient powinien przy wyjściu z lokalu rozliczyć kartę. Po odczytaniu karty na stanowisku GiP SOB  pojawi się ekran rozliczenia karty z informacjami o zamkniętych rachunkach, naliczonych punktach promocyjnych oraz wartości środków pozostałych na karcie. Za pomocą bilansowania można wypłacić pozostałe na karcie środki i wydrukować dokument wypłaty KW. System umożliwia wydrukowanie faktury na podstawie zamkniętych rachun- ków dla karty i przekazanych przez klienta zebranych paragonów fiskalnych.

POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone