Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

GiP GH - KALKULACJE I RECEPTURY
GiP GH - Kalkulacje i Receptury
GiP GH - Kalkulacje i Receptury jest modułem zaimplementowanym w programie Administrator i służy do rozliczania zużycia surowców na podstawie sprzedaży dokonanej na stanowiskach GiP POS. Moduł kalkulacji i receptur umożliwia wpisanie bazy surowców i na ich podstawie stworzenia receptur, które są następnie przypisane do produktów PLU. Dzięki takiej konstrukcji kartoteki można stworzyć kilka receptur dla jednego produktu PLU i wykorzystywać je zgodnie z zapotrzebowaniem tzn. przyporządkować jedną z receptur do produktu menu, w czasie kiedy dostępne mamy określone surowce, a innym razem przypisać do niego inną recepturę.

Moduł Kalkulacji pozwala wyznaczyć wskaźniki udziału kosztów surowców w sprzedaży (food cost) dokonanej jak i niedokonanej (w otwartym rachunku). Poprzez receptury następuje powiązanie produktu finalnego z surowcami i półproduktami. W efekcie można na bieżąco monitorować zużycie surowców w procesie produkcyjnym oraz kon- trolować koszty.                                    

GiP GH - Kalkulacje i Receptury współpracuje z programami GiP GaM i GiP Kalig.

Na kalkulację receptur w systemie składają się następujące elementy:
arrow  jednolita kartoteka surowców i receptur z dowolną głębokością „zanurzania” receptur
arrow  rekalkulacja cen i aktualizacja głównej kartoteki potraw
arrow  wydruk kart kalkulacyjnych
arrow  wydruk jadłospisów roboczych i menu roboczego
arrow  wydruk receptur zawierających zadany surowiec
arrow  wydruk cennika surowców,
arrow  raport zużycia surowców na podstawie sprzedaż

GiP GH - Kalkulacje i Receptury moze byc wykorzystywany samodzielnie bez potrzeby prowadzenia programu maga- zynowego GiP GaM.

Surowce / Receptury wg cen zakupu
Modyfikacja surowca / receptury
Podgląd drzewa receptury
jQuery Window Popup by VisualLightBox.com v3.2
POBIERZ PLIKI
POZNAJ PRODUKT
NEWSLETTER

Copyright © 2011 • SPORTDATA • Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone